Milana Marečka 20, Bratislava

Vážení rodičia,
V prípade návštevy detského psychológa Vám oznamujem, že pre našu MŠ pracuje pani
Mgr. A. Hrončová PhD Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie, Fedáková č. 3, Bratislava – Dúbravka
objednávanie č. tel. 64288090, 64461467