Milana Marečka 20, Bratislava

 ĽUDSKÉ  PRÁVA  PRE  DETI  ( desať zásad)dietatko
1.    Sme deti sveta. Bez ohľadu na to, kto sú naši rodičia, kde bývame, alebo v čo veríme správajte sa k nám ako k seberovným. Zaslúžime si to najlepšie, čo svet poskytuje .
2.    Chráňte nás, aby sme mohli vyrastať slobodne a dôstojne.
3.    Dajte nám meno a krajinu, ktorú môžeme volať svojou.
4.    Poskytnite nám teplo a útočište. Dajte nám najesť a miesto na hranie. Ak sme chorí, starajte sa o nás a utešte nás
5.    Ak sme telesne alebo duševne znevýhodnení, starajte sa o nás ešte viac a vyjdite v ústrety našim zvláštnym potrebám
6.    Nechajte nás vyrastať v rodine. Ak sa o nás nemôžete starať naša vlastná rodina, vezmite si nás a majte nás radi ako vlastné deti
7.    Učte nás prežiť šťastný a produktívny život. Nechajte nás, aby sme sa hrou učili žiť sami.
8.    V ťažkých časoch pomôžte nám ako prvým. Budúcnosť sveta závisí od nás.
9.    Chráňte nás pred krutosťou a pred tými, ktorí by nás chceli zneužívať.
10.     Vychovávajte nás s porozumením, slobodne a s láskou. Keď vyrastieme, i my budeme hlásať mier a porozumenie na celom svete