Milana Marečka 20, Bratislava

Spektrum

Charakteristickou črtou predškolského veku je stabilizácia vlastnej pozície dieťaťa, diferenciácia jeho vzťahu k svetu, k čomu prispieva predstavivosť, ktorá je vo fáze fantazijného spracovania informácii, intuitívneho uvažovania  logikou. Pretrvávajúci egocentrizmus ovplyvňuje uvažovanie ako aj komunikáciu, dieťa lipne na svojom pohľade na svet , ktorý preňho predstavuje istotu. Predškolský vek je označovaný ako obdobie iniciatívy.

Pokračovať v čítaní

Už v MŠ nás pani učiteľka vedie k utváraniu elementárnych základov empatie, schopnosti chápať, akceptovať a brať v plnej miere ohľad na mojich kamarátov a preto prosím, zvážte môj zdravotný stav, aby náhodou odo mňa neochoreli i moji kamaráti, ktorí sa vrátili do MŠ už vyliečení po chorobe.
Nedávajte mi do MŠ rôzne cenné predmety, sladkosti, čaj, stravu, hračky, predídeme tak nežiaducim momentom, ktoré na ostatných mojich kamarátov zle vplývajú a často sú zdrojom  našich konfliktov.

Ďakujeme, Vaše deti