Milana Marečka 20, Bratislava

Výchovno-vzdelávací proces

Naša materská škola sa v školskom roku 2020/2021 zapojila do celoslovenského projektu „Strom života“.

Ide o environmentálnu, mimovládnu, dobrovoľnú a neziskovú organizáciu, ktorá je nezávislá na politických subjektoch, a je registrovaná ako občianske združenie. Má za sebou viac ako 30-ročnú históriu s
pôsobnosťou na celom území Slovenskej republiky.

Strom života dáva priestor na zmysluplnú sebarealizáciu v oblasti, v ktorej možno slobodne a tvorivo pracovať v prospech prírodných a kultúrnych hodnôt. Základom spolupráce je rešpektovanie odlišností
a rôznych názorových prúdov. Členovia a vedúci Klubov sú slobodní v rozhodovaní a názoroch ― spája ich však potreba zmysluplne a aktívne pôsobiť v prostredí, ktoré im je najbližšie, kde majú svoje korene,
kde sa učia múdrosti a spolupatričnosti

Program_Stromu života

Súčasťou projektu je aj časopis „Stromáčik“

https://stromzivota.sk/stromacik/stromacik-januar-2021

Rozvíjanie schopností detí so Stromáčikom

KOZMIX je ďalším zábavným programom pre naše deti. Predstavuje
rozsiahly koncept postavený na príbehoch popleteného mimozemšťana
a jeho veselých kamarátov. Vzdelávací portál Kozmix.sk ponúka množstvo
pestrých úloh a cvičení aj pre deti predškolského veku. Vzdelávací obsah
kombinuje tisíce interaktívnych cvičení s rôznorodými aktivitami
a dobrodružnými príbehmi, ktoré rozvíjajú kogníciu u detí.

viac informácií nájdete u svojej pani učiteľky.

https://www.kozmix.sk/

V našej materskej škole pracujeme s výborným výučbovým programom, prostredníctvom ktorého viete Vaše dieťa hravou formou vzdelávať aj v domácom prostredí.

Výučbový interaktívny program ALFÍK obsahuje množstvo interaktívnych cvičení a hier z každej z oblastí Štátneho vzdelávacieho programu.

Viac info a prístupové heslo pýtajte od svojej pani učiteľky 🙂 

https://alfik.sk/