Milana Marečka 20, Bratislava

V Materskej škole sa nenudíme

V mesiaci december sa u nás piekli medovníčky, pripravovali sme sa na najkrajšie sviatky v roku tvorbou darčekov, výzdobou tried a priestorov Materskej školy.

V školskom roku 2020/2021 aj napriek pandémii ochorenia Covid-19 naše deti nezaháľali a spoločne si so svojimi pani učiteľkami užili:

Poznávací výlet na Sanberg v spolupráci s Ekocentrom DNV, v mesiaci september.

 

 

 

 

 

 

„Tekvičková slávnosť“ v mesiaci október 2020

 

 

 

 

 

„Úcta k starším“ v mesiaci október – darčeky pre starkých.

 

 

Šikovné ručičky – práce s plodmi jesene v mesiaci október

Príprava na zimu je v mesiaci november v plnom prúde, usilovne upratujeme, hrabeme a tešíme sa z farieb jesene.