Aktuality Oznamy

Školský rok 2022/2023 – informácie k nástupu

V pondelok 5. septembra 2022 sa tešíme na všetky naše deti ♥

→ príchod do MŠ je od 6:30 hod. – do 8:00 hod. následne sa MŠ uzamyká a priestory sa dezinfikujú (prosíme dodržiavať čas príchodu),

→ aktuálne zloženie tried v šk. roku 2022/2023 bude  vo vestibuloch našich materských škôl zverejnené 30.08.2022 od 12:00 hod.,

→ za každé dieťa, v prvý deň nástupu do MŠ predkladá zákonný zástupca  Vyhlásenie o bezpríznakovosti,

→ deti zadelené do tried Ježkovia, Motýliky, Húsky a Žabky  začínajú adaptačným týždňom,

→ v budove MŠ sa zákonný zástupca zdržiava čo najkratšiu dobu,

→ poplatok za čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v MŠ sa od 1. septembra 2022 mení na 26,75€, podklady k platbe dostanete od svojej pani učiteľky v triede,

→ prosíme, aby zákonní zástupcovia nenosili do MŠ hygienické potreby, všetky informácie o ich zaobstaraní sa dozviete na rodičovských schôdzach.

Mohlo by sa vás zaujímať...