Milana Marečka 20, Bratislava

podľa § 3 ods. (1) Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zverejnenej vo Vestníku vlády Slovenskej republiky dňa 30. 10. 2020 je

 

od 2. novembra 2020 05:00 hod. do 9. novembra 2020 01:00 hod. z dôvodu ochrany života a zdravia zakázaný vstup do priestorov Materskej školy.

Za účelom overenia, že sa na osobu nevzťahuje zákaz vstupu do priestorov Materskej školy Milana Marečka, je určená osoba oprávnená požadovať od osoby vstupujúcej do priestorov Materskej školy preukázanie oprávnenia na vstup (predloženie príslušného dokladu alebo potvrdenia o výnimke) v zmysle Vyhlášky. Viac tu.